Ebook Thuốc Nam chữa bệnh thông thường: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook "Thuốc Nam chữa bệnh thông thường" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu một số cây, quả làm thuốc phổ biến nhất; Sơ lược về bào chế thuốc Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.