Ebook Sổ tay tiếng Anh Kỹ thuật: Phần 2 - NXB Tp. Hồ Chí Minh

Phần 2 của cuốn sách "Sổ tay tiếng Anh Kỹ thuật" tương ứng với nội dung phần 2 "Ký hiệu, công thức, số liệu các ngành kỹ thuật" trong cuốn sách trình bày về: Cơ học, mặt phẳng nghiêng chêm, sức bền vật liệu, ổ lăn, bánh răng, sự truyền động, chi tiết máy, đo lường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của cuốn sách này.