Ebook Phòng, chữa bệnh phụ nữ bằng Đông y: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Phòng, chữa bệnh phụ nữ bằng Đông y" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Một số bệnh thường gặp ở phụ nữ; Bấm huyệt chữa một số bệnh thường gặp ở phụ nữ. Mời các bạn cùng tham khảo.