Ebook Mạng máy tính: Phần 2 - NXB Đại học Quốc gia

Nối tiếp phần 1, phần 2 sách gồm chương 4 và chương 5: Chương 4. Tảng mạng (các mô hình dịch vụ của tảng mạng; các nguyên lý định tuyến, định tuyến phân cấp, internet ptotocol, định tuyến trên internet..,); chương 5. Tảng liên kết dữ liệu (các khái niệm chung, dịch vụ của tảng datalin; kỹ thuật phát hiện và sửa lỗi; giao thức đã truy cập và mạng cục bộ; giao thức đã truy cập và mạng cục bộ...). Mời các bạn cùng tham khảo.