Ebook Kỹ thuật chăn nuôi và phòng trị bệnh cho gà (Tái bản lần thứ 3): Phần 1

Cuốn sách có mục lục rõ ràng, trình bày đơn giản, dễ hiểu giúp bà con có thể đọc hiểu và thao tác dễ dàng kỹ thuật chăm sóc gà, giúp bà con có thể nâng cao năng suất, tăng thu nhập và cải thiện đời sống. Mời các bạn cùng tìm hiểu phần 2 cuốn sách.