Ebook Khởi nghiệp ngay!: Phần 2 - NXB Thanh niên

Phần 2 ebook gồm các chương: 4 giai đoạn kinh doanh, lên kế hoạch, tiếp thị, lời chào hàng hấp dẫn, hãy khởi nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.