Ebook Khởi nghiệp ngay!: Phần 1 - NXB Thanh niên

Phần 1 ebook gồm các chương: tôi khởi nghiệp, rủi ro, đến lượt bạn hành động, 5 lời bào chữa tệ hại nhất, thần thoại về phát minh, nhận lấy trách nhiệm. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.