Ebook Côn trùng hại kho: Phần 2 - NXB Khoa học Kỹ thuật

Nối tiếp phần 1, phần 2 sách trình bày về: Giới thiệu một số công trùng hại kho theo ý nghĩa kinh tế, phòng trừ côn trùng hại kho, thành phần các loài thuộc bộ cánh cứng. Côn trùng phá kho khác với côn trùng gây hại cho cơ thể sống như côn trùng gây hại cây trồng, gây hại sức khỏe cho người hay động vật nuôi, côn trùng hại khô phá hại những vật chất không sống hoặc chỉ ở dạng tiềm sinh. Để nắm được đặc điểm chi tiết mời các bạn cùng tham khảo ebook.