Ebook Chữa nói lắp - Phòng và chữa nói lắp ở trẻ: Phần 1

Cuốn sách Chữa nói lắp: Phần 1 cung cấp một cái nhìn ở khía cạnh cá nhân tác giả vể nói lắp, nguyên nhân hình thành nói lắp, tác động xấu của nói lắp và cách loại bỏ chúng. Đây là cuốn sách đầu tiên viết vể nói lắp ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.