Ebook Career Paths: Logistics - Part 2

Phần 2 của cuốn Career Paths: Logistics gồm có 6 bài với những nội dung cụ thể sau: Supplier planning, types of inventory, inventory cost, Third-party Logistics, inbound logistics, outbound logistics. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.