Ebook Cẩm nang về bảo hiểm nông nghiệp: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 tài liệu Bảo hiểm nông nghiệp - Cẩm nang cho người dân tiếp tục cung cấp cho người học các nội dung: Đánh giá kết quả thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp và phương hướng triển khai trong giai đoạn tiếp theo; một số bài phát biểu, trả lời phỏng vấn của lãnh đạo Bộ Tài chính và góc nhìn báo chí về thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.