Ebook Bí quyết thi trắc nghiệm tiếng Anh: Phần 2

Những câu trắc nghiệm tiếng Anh trong tập sách này chú trọng nhiều vào cấu trúc ngữ pháp và cách dùng tiếng Anh - tức phần ngữ pháp - là những phần chủ yếu của các kỳ thi. Cuốn sách đặt trọng tâm vào một số chủ điểm qua trọng nhất - vốn rất thường gặp trong tất cà các kỳ thi. Mời các bạn cùng tham khảo.