Ebook Bệnh sốt xuất huyết dengue và các biện pháp phòng bệnh tại cộng đồng: Phần 1

Cuốn sách Bệnh sốt xuất huyết dengue và các biện pháp phòng bệnh tại cộng đồng: Phần 1 cung cấp một số kiến thức cơ bản về bệnh sốt xuất huyết dengue, virus dengue, các đặc tính của muỗi lây truyền bệnh sốt xuất huyết dengue, các biểu hiện bệnh, các biến chứng của bệnh sốt xuất huyết dengue. Mời các bạn tham khảo!