Ebook 101 ván cờ thế và cờ tàn thường gặp: Phần 1

Đến với "Ebook 101 ván cờ thế và cờ tàn thường gặp: Phần 1" các bạn sẽ được tham khảo từ ván thứ nhất đến ván thứ 55 của thế cờ. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.