Đồ vải của các tộc người Đông Nam Á, sự tương đồng và khác biệt

Dệt ở các nước Đông Nam Á là nghề thủ công truyền thống có lịch sử lâu đời. Với sự phong phú, đa dạng về chủng loại và màu sắc, đạt đến trình độ tinh xảo, các sản phẩm dệt/đồ vải của họ đã góp phần làm nên bản sắc văn hóa tộc người ở từng quốc gia trong khu vực. Đồ vải của các tộc người ở các quốc gia Đông Nam Á có nhiều điểm tương đồng, khác biệt góp phần làm nên cái thống nhất, cái đa dạng và được giới nghiên cứu đánh giá là một trong những khu vực có đồ vải dệt thủ công đẹp nổi tiếng thế giới.