Đề thi cuối học kỳ I năm học 2014-2015 môn Điều khiển các máy điện

Đề thi môn Điều khiển các máy điện có cấu trúc gồm 3 câu hỏi giúp các bạn sinh viên ôn tập kiến thức đã học, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Tài liệu hữu ích cho các các bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành Điện - Điện tử và những ai quan tâm đến môn học này dùng làm tài liệu tham khảo.