Đề tài " Tư tưởng " tài mệnh tương đối" và " hồng nhan bạc mệnh" trong truyện Kiều"

Tài liệu tham khảo về tư tưởng " tài mệnh tương đối" và " hồng nhan bạc mệnh" trong truyện Kiều. Từ xưa TÀI và MỆNH vốn tương khắc (định nghĩa của cổ nhân) , “mệnh trời” áp đặt.[dẫn thơ và lời của những tác gia khác-nếu có, lời trong kinh phật, Khổng tử, Lão Trang] - Nỗi thống khổ của người xưa - Nỗi thống khổ của người nay (thời Nguyễn Du), loại người mới trong xã hội bấy giờ, mầm mống những người tự do, có ý thức về bản thân, mong muốn được hạnh phúc. xuất hiện quá sớm, còn yếu ớt nên chịu bi kịch  vấn đề thời đại và con người.