Đáp ứng sinh hóa, vi-rút ở bệnh nhân viêm gan C mạn kiểu gen 1,6 điều trị với ledipasvir phối hợp với sofosbuvir

Bài viết tiến hành nghiên cứu với mục tiêu khảo sát đáp ứng hóa sinh và vi-rút ở các bệnh nhân viêm gan virút C mạn (VGC) kiểu gen 1, 6 điều trị với ledipasvir phối hợp với sofosbuvir.