Đánh giá xét nghiệm sd bioline rotavirus trong chẩn đoán phát hiện vi rút rota

Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu xác định giá trị của xét nghiệm SD bioline rotavirus từ phân trong chẩn đoán tiêu chảy cấp do vi-rút Rota ở trẻ em. Nghiên cứu tiến hành trên 72 mẫu phân của trẻ em bị tiêu chảy cấp ñược nhập viện điều trị tại Khoa Tiêu hóa Bệnh viện Nhi Đồng 1 - TP. Hồ Chí Minh.