Đánh giá kết quả sớm điều trị ung thư bàng quang nông bằng cắt đốt qua ngã niệu đạo với thulium yag laser

Nghiên cứu với mục tiêu nhằm đánh giá kết quả sớm điều trị ung thư bàng quang nông bằng cắt đốt qua ngã niệu đạo với thulium YAG laser kết hợp bơm vào bàng quang mitomycin C sáu chu kỳ sau mổ. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm rõ nội dung chi tiết.