Công nghệ sinh học thực phẩm - Thực phẩm chức năng

THỰC PHẨM CHỨC NĂNG
Khái niệm TPCN được đưa ra đầu tiên ở Nhật Bản vào những năm 80  Người Nhật nhấn mạnh 03 điều kiện để định nghĩa TPCN:  Là thực phẩm (không phải viên nang, viên nén, bột) có nguồn gốc từ những thành phần tự nhiên  Có thể và nên được sử dụng như là một phần trong khẩu phần ăn hàng ngày  Thể hiện chức năng riêng biệt khi được tiêu thụ vào cơ thể, có vai trò điều hòa một quá trình đặc biệt nào đó của cơ thể

 Thể hiện chức năng riêng biệt khi được tiêu thụ vào cơ thể, có vai trò điều hòa một quá trình đặc biệt nào đó của cơ thể, chẳng hạn như:
▪ Tăng cường cơ chế bảo vệ sinh học ▪ Ngăn ngừa một bệnh nhất định ▪ Hồi phục từ một căn bệnh nhất định ▪