Chương 1: Cơ sở hoá học của sự sống

• Trong tự nhiên có 92 nguyên tố hoá học • Chỉ có 16 nguyên tố thường xuyên cấu thành nên cấu thành nên các hợp chất trong cơ thể (C, H, O, N, Ca, P, K, S, Cl, Na, Mg, Fe, Cu, Mn, Zn, I). • Ngoài ra còn có thêm một vài nguyên tố khác cũng được thấy trong các sinh vật đặc biệt Các nguyên tố sinh học

Thành phần của chất sống
Thành phần %
6 NGUYÊN TỐ CHIẾM TỈ LỆ 99% KHỐI LƯỢNG
70 60 50 40 30 18 20 10 10 0 Oxy Car bon Hydr o Ni to Canxi Phospho 3 2 1 65

Các nguyên tố còn lại chiếm 1%
Nguyên tố Kali Lưu huỳnh Clor Natri Magie Sắt Đồng Mangan Kẽm Iot Tỉ lệ % 0.35 0.25 0.16 0.15 0.05 0.004 Vết Vết Vết Vết

Tỉ lệ %
0.4 0.3 0.2 0.1 0 K S Cl Na Mg Fe Cu Mn Zn Iot

1.2. Nước trong cơ thể sống
• Cấu tạo phân tử nước