Cập nhật hội chứng truyền máu cho nhận và thiếu máu - đa hồng cầu trong song thai: Tiếp cận sàng lọc, dịch tễ, sinh lý bệnh và chẩn đoán

Bài viết này trình bày tổng quan về sàng lọc, dịch tễ, sinh lý bệnh và chẩn đoán của hội chứng truyền máu cho nhận song thai và TAPS. Xử trí và kết cục thai kỳ của các bệnh nhân hội chứng truyền máu cho nhận song thai và TAPS, bao gồm sự phát triển thần kinh.