BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN PHÁT

Nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ cấu thành nên thực tế sản phẩm, chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, do vậy chỉ cần có thay đổi nhỏ về số lượng, giá cả, chủng loại, chất lượng,…cũng có tác động lớn đến giá thành sản phẩm và lợi nhuận của doanh nghiệp. Vì vậy muốn cho hoạt động sản xuất diễn ra ổn định và liên tục thì trước hết phải đảm bảo cung cấp nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ đầy đủ, kịp thời đúng quy cách phẩm chất. Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ có vai trò quan trọng như vậy, nên công tác hạch toán và quản lý nguyên vật liệu là một trong những khâu quan trọng trong công tác hạch toán nguyên vật liệu của công ty, có ý nghĩa rất lớn để tiết kiệm chi phí đầu vào, giảm giá thành sản phẩm nâng cao hiệu quả sản xuất nhằm tối đa hóa lợi nhuận.