Báo cáo tiểu luận: Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần du lịch An Giang

Luôn làm hài lòng khách
hàng bằng sự kết hợp kinh
nghiệm trong lĩnh vực du lịch
và uy tín của một nhà cung
cấp lương thực, nông sản có
chất lượng và đáng tin cậy
với nguồn nhân lực chuyên
nghiệp.Đến năm 2015 trở thành
1 trong 5 công ty du lịch
hàng đầu Việt Nam và tỷ
suất lợi nhuận trên doanh
thu của dịch vụ lữ hành
và khu vui chơi giải trí là
9.5% mỗi năm.