Bao bì năng động

Bao bì năng động: là sự kết hợp của những loại phụ gia nhất định vào trong màng film của bao bì hoặc bên trong những vật chứa duy trì và kéo dài shelf – life.

Sự khác biệt giữa bao bì thông minh và bao bì năng động là gì?