Bài giảng Tiếng Anh 4: Phần 1

"Bài giảng Tiếng Anh 4: Phần 1" có nội dung trình bày các bài học về new english file (pre-intermediate); if something bad can happen, it will; never smile at a crocodile; decisions, decisions; famous fears and phobias; born to direct; the mothers of invention;... Mời các bạn cùng tham khảo!