Bài giảng Thuốc giảm đau loại Morphin

"Bài giảng Thuốc giảm đau loại Morphin" giúp người học nêu được mối liên quan giữa cấu trúc và tác dụng của morphin; phân tích được các tác dụng của morphin, từ đó nêu được áp dụng điều trị của morphin; triệu chứng và cách điều trị ngộ độc cấp và mạn của morphin; đặc điểm tác dụng của một số opioid tổng hợp pethidin, pentazocin, methadon, fentanyl, loperamid.