Bài giảng Sức bền vật liệu 2: Chương 9 - PGS. TS. Trần Minh Tú

Chương 9 - Thanh chịu tải trọng động. Nội dung trình bày trong chương gồm: Các khái niệm chung, bài toán thanh chuyển động thẳng với gia tốc không đổi, bài toán dao động, bài toán va chạm. Mời các bạn cùng tham khảo.