Bài giảng Quản lý chuỗi cung ứng (Supply Chain Management): Chương 7 - Đường Võ Hùng

Chương 7 trang bị cho người học những kiến thức về đo lường hiệu quả hoạt động chuỗi cung ứng. Nội dung chính của chương gồm có: Mô hình tương quan thị trường - Chuỗi cung ứng, đo lường hiệu quả thị trường, khung đo lường hiệu quả. Mời các bạn tham khảo.