Bài giảng Quá trình và thiết bị Silicat 1: Chương 8b – ĐH Bách khoa TP.Hồ Chí Minh

Phần tiếp theo bài giảng “Quá trình và thiết bị Silicat 1 – Chương 8: Phân riêng bằng máy sàng” cung cấp cho người học các kiến thức: KQ Phân tích rây, cân bằng vật chất, hiệu suất sàng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.