Bài giảng Phòng ngừa lây nhiễm trong xét nghiệm Covid-19

"Bài giảng Phòng ngừa lây nhiễm trong xét nghiệm Covid-19" tìm hiểu về Sars-CoV2 gây dịch Covid-19 và đường lây truyền của nó, ¬phương pháp phòng ngừa lây nhiễm qua đường giọt bắn, tiếp xúc, không khí; mọi bệnh phẩm từ người nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19; mọi nhân viên y tế có liên quan; mọi công đoạn từ lấy, thu thập, bảo quản, đóng gói, vận chuyển, thực hiện xét nghiệm...