Bài giảng Phác đồ kích thích buồng trứng trong thụ tinh trong ống nghiệm - BS. Phùng Huy Tuân

bài giảng cung cấp các kiến thức: sử dụng các loại thuốc, chủ yếu là nội tiết; tác động lên trục hạ đồi, tuyến yên, buồng trứng; kích thích nang noãn phát triển và sản xuất Hormone steroid ở buồng trứng; đánh giá lâm sàng toàn diện; đánh giá dự trữ buồng trứng; các phác đồ KTBT trong TTTON...