Bài giảng Melioidosis căn bệnh bị lãng quên

"Bài giảng Melioidosis căn bệnh bị lãng quên" trình bày bệnh Melioidosis, đường lây bệnh Melioidosis, kết quả cấy bệnh phẩm với B. Pseudomallei quyết định chẩn đoán xác định; kháng sinh điều trị Melioidosis...