Bài giảng Luật kinh doanh: Hợp đồng thương mại

'Bài giảng Luật kinh doanh: Hợp đồng thương mại' được biên soạn với mục tiêu cung cấp cho người học những kiến thức về khái niệm, đặc điểm hợp đồng thương mại; ký kết, nội dung hợp đồng và các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ; các biện pháp chế tài và các trường hợp miễn trách nhiệm; hợp đồng vô hiệu; thời hạn khiếu nại và thời hiệu khởi kiện.