Bài giảng Kỷ nguyên mới trong bảo vệ tim-thận ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 - GS.TS.BS. Trần Hữu Dàng

"Bài giảng Kỷ nguyên mới trong bảo vệ tim-thận ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 - GS.TS.BS. Trần Hữu Dàng" trình bày nguy cơ tử vong gia tăng với tiến triển bệnh thận; kiểm soát tích cực ĐH và kết cục suy tim ở đái tháo đường típ 2; cơ sở để tiến hành các nghiên cứu dùng SGLT2i trong điều trị; mục tiêu điều trị suy tim.