Bài giảng Đái tháo đường thai kỳ (GDM)

Bài giảng với nội dung: áp dụng các khuyến cáo quốc tế ở Việt Nam, tần suất đái tháo đường thai kỳ trên thế giới, mối liên hệ giữa tình trạng kinh tế xã hội và đái tháo đường thai kỳ, thai phụ đái tháo đường thai kỳ ở thành thị Việt Nam, phát hiện và chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ, phụ nữ có tiền sử đái tháo đường thai kỳ. Phương pháp dùng tầm soát và chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ, thời điểm tiến hành tầm soát đái tháo đường thai kỳ, tỉ lệ đái tháo đường thai kỳ trên tổng số trường hợp phụ nữ mang thai, Thảo luận cách tầm soát, chẩn đoán, và quản lý đái tháo đường thai kỳ. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung.