Bài giảng Đại cương về Covid-19: Nguyên tắc và biện pháp kiểm soát lây nhiễm

"Bài giảng Đại cương về Covid-19: Nguyên tắc và biện pháp kiểm soát lây nhiễm" cung cấp đến người học các kiến thức về tình hình nhiễm Covid-19; sơ lược về Covid-19; chiến lược, nguyên tắc và biện pháp kiểm soát lây nhiễm.