Bài giảng Cơ học ứng dụng: Phần 2 - Huỳnh Vinh

Bài giảng Cơ học ứng dụng: Phần 2 Tĩnh học cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm cơ bản về hệ tiên đề tĩnh học; Lý thuyết về hệ lực. Mời các bạn cùng tham khảo!