Bài giảng Các hướng dẫn mới về nhiễm khuẩn

"Bài giảng Các hướng dẫn mới về nhiễm khuẩn" được biên soạn nhằm thông tin đến người học chẩn đoán, kiểm soát ổ nhiễm khuẩn, ảnh hưởng của việc dùng kháng sinh không phù hợp lên tỉ lệ sống ở nhóm sốc nhiễm khuẩn, liệu pháp truyền dịch, các thuốc vận mạch.