Bài giảng Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính hiện nay - PGS. TS. Nguyễn Đình Tiến

"Bài giảng Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính hiện nay - PGS. TS. Nguyễn Đình Tiến" trình bày định nghĩa COPD; giải phẫu bệnh lý trong COPD; triệu chứng của COPD; đánh giá mức độ khó thở; đánh giá COPD hiện nay...