Áp dụng phương pháp thăm dò điện nghiên cứu nứt, sụt đất khu vực huyện Kỳ Sơn tỉnh Hòa Bình

Bài viết trình bày trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình, tại khu vực xã Dân Hạ, từ khoảng cuối tháng 4/2015 đã xảy ra hiện tượng nứt sụt đất. Để áp dụng phương pháp thăm dò điện trong nghiên cứu dạng tai biến này đạt hiệu quả tiến hành giải bài toán thuận trên mô hình đối tượng tương tự với môi trường địa chất của vùng khảo sát để lựa chọn được hệ điện cực phù hợp. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.