• Một mô hình dữ liệu với các truy vấn định lượng

  Một mô hình dữ liệu với các truy vấn định lượng

  We extend the relational model of data to consider classes as attribute values, thereby to allow eary and convernient the representation of quantified queries. Facts regarding object classes can be stored and manipulated in the same way as facts regarding object instances. Our model is upwards compatible with the standard relational model

   8 p mku 25/09/2018 156 1

 • Lập trình phân tán dùng công nghệ Mobile Agent với sự hỗ trợ của Java và Voyager

  Lập trình phân tán dùng công nghệ Mobile Agent với sự hỗ trợ của Java và Voyager

  Bài viết trình bày khái niệm lập trình phân tán và một số công nghệ hỗ trợ lập trình phân tán. Đồng thời, bài viết còn giới thiệu lập trình phân tán dùng công nghệ Mobile Agent với sự hỗ trợ của ngôn ngữ Java và Voyager.

   6 p mku 25/09/2018 149 1

 • Xây dựng mô hình mạng Nơron tế bào CNN giải phương trình khuếch tán phức tuyến tính ứng dụng trong ảnh xử lý ảnh

  Xây dựng mô hình mạng Nơron tế bào CNN giải phương trình khuếch tán phức tuyến tính ứng dụng trong ảnh xử lý ảnh

  Nội dung bài viết là xử lý ảnh dùng PDE cho phép thực hiện các nhiệm vụ chính là làm trơn (smoothing), tìm biên (edge detection), giảm nhiễu denoising) , phân vùng ảnh, phục hồi cấu trúc ảnh (reconstruction) trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là trong xử lý ảnh y tế.

   6 p mku 25/09/2018 30 1

 • Cơ sở phương pháp luận của phương pháp đánh giá bằng nhãn ngôn ngữ

  Cơ sở phương pháp luận của phương pháp đánh giá bằng nhãn ngôn ngữ

  Bài báo xây dựng phương pháp đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên sử dụng thang điểm ngôn ngữ, xem như các phần tử của đại số gia tử, chỉ ra những ưu thế và sự phù hợp với thực chất của môi trường đánh giá không chính xác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p mku 25/09/2018 162 1

 • Ứng dụng GPS trong xây dựng ứng dụng tra cứu thông tin giao thông đô thị trên điện thoại di động

  Ứng dụng GPS trong xây dựng ứng dụng tra cứu thông tin giao thông đô thị trên điện thoại di động

  Trong bài báo này, chúng tôi sẽ trình bày cách sử dụng GPS để xây dựng ứng dụng tra cứu thông tin giao thông đô thị trên điện thoại di động. Chúng tôi sử dụng TCPSocket trên ngôn ngữ Java và cơ sở dữ liệu MySql để tiến hành cài đặt thực nghiệm. Chúng tôi đã thực nghiệm được trên điện thoại di động một số chức năng như: hiển thị bản...

   7 p mku 25/09/2018 164 1

 • Triển khai hệ điều hành nhúng thời gian thực Freertos trên vi điều khiển ARM AT91SAM7S256

  Triển khai hệ điều hành nhúng thời gian thực Freertos trên vi điều khiển ARM AT91SAM7S256

  Bài báo này sẽ trình bày các bước xây dựng một ứng dụng với hệ điều hành FreeRTOS và triển khai nó trên chíp vi điều khiển ARM AT91SAM7S256 của hãng Atmel-một chíp thuộc họ vi điều khiển ARM7 được sử dụng rộng rãi trong các bo mạch dùng chủ yếu cho việc thực hành, thí nghiệm với ARM7 trong các trường đại học hoặc các trung tâm nghiên cứu về...

   6 p mku 25/09/2018 189 1

 • Lập mô hình vi Java: Một cuốn sách bài tập với UML

  Lập mô hình vi Java: Một cuốn sách bài tập với UML

  Bài viết "Lập mô hình với Java: Một cuốn sách bài tập với UML" tập trung trình bày vấn đề cơ bản về thiết kế và ký pháp UML để phát triển ứng dụng dựa trên Java. Tìm hiểu việc lập sơ đồ tuần tự, bằng cách sử dụng một ứng dụng xử lý vay nợ làm ví dụ.

   8 p mku 25/09/2018 202 1

 • Mô hình cấu trúc cho sự thành công của dự án hệ thống thông tin

  Mô hình cấu trúc cho sự thành công của dự án hệ thống thông tin

  Bài viết này có 2 phần chính: (1) tổng quan cơ sở lý thuyết về các mô hình nghiên cứu liên quan đến sự thành công của dự án HTTT và (2) đề xuất mô hình tích hợp cho sự thành công của dự án HTTT.

   12 p mku 25/09/2018 182 1

 • Phần mềm quản lý bộ chỉ thị đánh giá, giám sát quá trình phát triển bền vững Tây Nguyên

  Phần mềm quản lý bộ chỉ thị đánh giá, giám sát quá trình phát triển bền vững Tây Nguyên

  Bài viết "Phần mềm quản lý bộ chỉ thị đánh giá, giám sát quá trình phát triển bền vững Tây Nguyên" giới thiệu phần mềm quản lý Bộ chỉ thị PTBV Tây Nguyên, bao gồm các chức năng quản lý dữ liệu, phi thứ nguyên hóa, truy vấn và vẽ biểu đồ được xây dựng trên giao diện thân thiện với người sử dụng. Phần mềm được sử dụng như công cụ...

   9 p mku 25/09/2018 179 1

 • Phân tích không gian trong một hệ thống WEBGIS

  Phân tích không gian trong một hệ thống WEBGIS

  Trong phần lớn các ứng dụng WebGIS, tương tác chú trọng chủ yếu vào việc biên tập hoặc tra xét thông tin liên quan đến các phần tử trên bản đồ. Vẫn còn một khía cạnh khác chưa được chú trọng khai thác đó là việc cho phép người sử dụng thực hiện các phân tích không gian. Thực hiện phân tích không gian có thể được thực hiện phía server, sử...

   7 p mku 25/09/2018 162 1

 • Đề xuất xây dựng hệ thống chia sẻ tài nguyên dựa trên hệ lưu trữ phân tán và kiểm soát truy cập

  Đề xuất xây dựng hệ thống chia sẻ tài nguyên dựa trên hệ lưu trữ phân tán và kiểm soát truy cập

  Các hệ thống chia sẻ trên mạng hiện nay thường theo mô hình client-server. Do đó, các truy xuất dữ liệu trên mô hình này đều phụ thuộc vào hệ điều hành mạng hay server chia sẻ xong lại không đồng nhất trên nhiều phiên bản OS. Bên cạnh đó, một mô hình mạng chia sẻ Peer-to-Peer (P2P) không quan tâm đến quản lý người sử dụng và truy xuất dữ liệu lại...

   8 p mku 25/09/2018 181 1

 • Phương pháp phát hiện và cảnh báo sự thay đổi của website

  Phương pháp phát hiện và cảnh báo sự thay đổi của website

  Bài báo này sẽ nghiên cứu về các giải thuật chính được sử dụng để phát hiện sự thay đổi về nội dung của website, từ đó đưa ra đánh giá và đề xuất phương pháp cải tiến thuật toán Rabin Fingerprint giúp tăng cường khả năng giám sát, phát hiện và cảnh báo, nhằm hỗ trợ cho người quản trị có thể phản ứng nhanh hơn trong các trường hợp...

   7 p mku 25/09/2018 121 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số