• Giáo trình môn học Soạn thảo văn bản

  Giáo trình môn học Soạn thảo văn bản

  Giáo trình môn học Soạn thảo văn bản gồm có 4 chương, cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản về biên soạn các loại văn bản như: Những quy định chung về văn bản, văn bản pháp quy, văn bản hành chính, văn bản hợp đồng.

   68 p mku 26/08/2021 37 0

 • Giáo trình Nghiệp vụ hành chính văn phòng (Ngành: Công nghệ thông tin) - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

  Giáo trình Nghiệp vụ hành chính văn phòng (Ngành: Công nghệ thông tin) - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

  Nội dung Giáo trình Nghiệp vụ hành chính văn phòng được biên soạn gồm 4 chương: Giới thiệu về nghiệp vụ hành chính văn phòng; Soạn thảo và quản lý văn bản hành chính chuyên nghiệp; Quản lý văn bản, hồ sơ hiệu quả trong công việc; Kỹ năng giao tiếp trong công tác hành chính.

   122 p mku 26/08/2021 35 0

 • Giáo trình Tin học văn phòng (Ngành: Tin học ứng dụng) - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

  Giáo trình Tin học văn phòng (Ngành: Tin học ứng dụng) - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

  Giáo trình được biên soạn nhằm hỗ trợ tài liệu cho học sinh, sinh viên học môn Tin học hoặc Tin học văn phòng. Giáo trình gồm ba phần chính Word, Excel và Power Point trong bộ Microsoft Offices của hãng Microsoft. Nội dung trong ba phần này tập trung vào hướng dẫn các kỹ năng chuyên sâu cho sinh viên.

   72 p mku 26/08/2021 41 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh‎: Bài 2 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh‎: Bài 2 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh‎ - Bài 2: Xây dựng cơ sở dữ liệu Access. Nội dung trình bày trong chương gồm: Bảng dữ liệu và các thuật ngữ liên quan, kiểu dữ liệu và các thuộc tính của trường dữ liệu, mối liên kết và các kiểu liên kết, thuộc tính Lookup. Mời các bạn cùng tham khảo.

   50 p mku 26/08/2021 23 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh‎: Bài 3 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh‎: Bài 3 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh‎ - Bài 3: Truy vấn dữ liệu. Nội dung trình bày trong chương gồm: Giới thiệu về truy vấn dữ liệu, các phép toán và hàm sử dụng trong truy vấn, các loại truy vấn dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   55 p mku 26/08/2021 28 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh‎: Bài 4 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh‎: Bài 4 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh‎ - Bài 4: Thiết kế mẫu biểu Forms. Nội dung trình bày trong chương gồm: Giới thiệu về mẫu biểu - Forms, sử dụng Form Wizard, sử dụng Form Design View, kỹ thật Sub-Form. Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p mku 26/08/2021 24 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh‎: Bài 1 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh‎: Bài 1 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Bài 1: Khái niệm cơ bản về môn học. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Giới thiệu đề cương môn học, dữ liệu và thông tin, cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, cơ sở dữ liệu quan hệ, giới thiệu phần mềm MS Access. Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p mku 26/08/2021 21 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh‎: Bài 5 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh‎: Bài 5 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Bài 5: Thiết kế báo biểu Reports. Chương này gồm có những nội dung chính: Khái niệm về Report, sử dụng Report Wizard, sử dụng Report Design View. Mời các bạn cùng tham khảo.

   58 p mku 26/08/2021 20 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2 - Trần Thị Dung

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2 - Trần Thị Dung

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 2: Ngôn ngữ lập trình C" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, các kiểu dữ liệu, các lệnh điều khiển. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức đã học.

   78 p mku 26/08/2021 27 0

 • Bài giảng Tin học đại cương - Chương 2: Ngôn ngữ lập trình C

  Bài giảng Tin học đại cương - Chương 2: Ngôn ngữ lập trình C

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 2: Ngôn ngữ lập trình C" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, các kiểu dữ liệu, các lệnh điều khiển. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức đã học.

   73 p mku 26/08/2021 29 0

 • Bài giảng Tin học đại cương - Chương 3: Hàm và tổ chức chương trình

  Bài giảng Tin học đại cương - Chương 3: Hàm và tổ chức chương trình

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 3: Hàm và tổ chức chương trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổ chức chương trình thành các hàm, tham số kiểu con trỏ, đệ quy. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức đã học.

   25 p mku 26/08/2021 26 0

 • Bài giảng Tin học đại cương - Chương 4: Cấu trúc

  Bài giảng Tin học đại cương - Chương 4: Cấu trúc

  Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 4: Cấu trúc" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa cấu trúc và khai báo biến cấu trúc, kết hợp định nghĩa và khai báo biến cấu trúc, sử dụng typedef, truy cập thành phần của cấu trúc, mảng cấu trúc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p mku 26/08/2021 21 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số