• TIỂU LUẬN :TÂM LÝ VÀ NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO

  TIỂU LUẬN :TÂM LÝ VÀ NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO

  Là những phương pháp hoặc cách thức mà nhà lãnh đạo thường dùng để gây ảnh hưởng đến đối tượng bị lãnh đạo. 1.2 Các mô hình phong cách lãnh đạo. - Có rất nhiều phong cách lãnh đạo khác nhau, bao gồm: quyết đoán, độc đoán chuyên quyền, tổng thể, thủ lĩnh, đối tác, điều khiển, trực tiếp, ủy thác, tự do, ủng hộ, định hướng,...

   17 p mku 05/10/2012 957 3

 • Tiểu luận: Mối quan hệ biện chứng giữa tự nhiên và xã hội phân tích vấn đề bảo vệ môi trường hiện nay ở Việt Nam

  Tiểu luận: Mối quan hệ biện chứng giữa tự nhiên và xã hội phân tích vấn đề bảo vệ môi trường hiện nay ở Việt Nam

  Tiểu luận này được viết nhằm nêu lại quan điểm của Triết học Mác-Lênin về mối quan hệ giữa tự nhiên và xã hội đồng thời trên cơ sở: Mối quan hệ biện chứng giữa tự nhiên và xã hội phân tích vấn đề bảo vệ môi trường hiện nay ở Việt Nam.

   30 p mku 24/04/2015 864 2

 • Đề tài: TÌM HIỂU THỰC TRẠNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO TRẺ MẪU GIÁO Ở MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON KHU VỰC SÓC SƠN - HÀ NỘI

  Đề tài: TÌM HIỂU THỰC TRẠNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO TRẺ MẪU GIÁO Ở MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON KHU VỰC SÓC SƠN - HÀ NỘI

  Một quốc gia hùng mạnh là một quốc gia có nền giáo dục phát triển. Vì vậy, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển, đảm bảo xây dựng một thế hệ kế tiếp có đủ phẩm chất và năng lực phục vụ cho đất nước. Đại hội Đảng khoá IX đã xác định “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, phát triển giáo dục - đào tạo là một...

   24 p mku 05/07/2012 578 1

 • Tiểu luận: Giáo dục thể chất sức khoẻ

  Tiểu luận: Giáo dục thể chất sức khoẻ

  Giáo dục thể chất là một trong mục tiêu giáo dục toàn diện của Đảng và Nhà nước ta, và nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân. Giáo dục thể chất được hiểu là: “Quá trình sư phạm nhằm giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ, hoàn thiện về thể chất và nhân cách, nâng cao khả năng làm việc, và kéo dài tuổi thọ của con người”. Giáo dục thể...

   27 p mku 05/07/2012 528 1

 • Tiểu luận “Vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác Lê Nin để giải thích nguyên nhân thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường”

  Tiểu luận “Vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác Lê Nin để giải thích nguyên nhân thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường”

  Từ ngày đất nước ta có sự đổi mới về kinh tế , chuyển từ kinh tế tập trung sang cơ chế thị trường nhiều thành phần, tự do hoạch động và hạch toán nên đất nước cũng có nhiều thay đổi. Sự thay đổi này đã mang lại cho đất nước nhiều thành tựu về kinh tế cũng như xã hội. Nhưng xét đến tính hai mặt của vấn đề thì cơ chế thị...

   14 p mku 07/07/2012 362 1

 • BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CỬU LONG

  BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CỬU LONG

  1.1.1 Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh Hoạt động sản xuất kinh doanh là hoạt động sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của các ngành sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh là số chênh lệch giữa doanh thu đạt được và tổng chi phí bỏ ra trong quá trình hoạt động kinh doanh. 1.1.2 Kết quả...

   95 p mku 28/06/2012 357 17

 • Khóa luận tốt nghiệp: Hoạt động xuất nhập khẩu nông sản giữa Việt nam và EU thời kỳ hậu WTO: thực trạng và giải pháp

  Khóa luận tốt nghiệp: Hoạt động xuất nhập khẩu nông sản giữa Việt nam và EU thời kỳ hậu WTO: thực trạng và giải pháp

  Khóa luận tốt nghiệp: Hoạt động xuất nhập khẩu nông sản giữa Việt nam và EU thời kỳ hậu WTO: thực trạng và giải pháp nhằm tìm hiểu thị trường nông sản EU, các quy định, chính sách về xuất nhập khẩu cũng như các chính sách đối với hàng nông sản và phân tích đánh giá thực trạng hoạt động thương mại nông sản giữa Việt nam và EU. Đề...

   104 p mku 15/07/2014 340 3

 • BÀI TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI : PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN CHỨC NĂNG LÃNH ĐẠO VÀ NÓI LÊN QUAN ĐIỂM CỦA MÌNH

  BÀI TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI : PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN CHỨC NĂNG LÃNH ĐẠO VÀ NÓI LÊN QUAN ĐIỂM CỦA MÌNH

  Như ta đã biết, mỗi tổ chức bao giờ cũng có yếu tố con người và công việc của nhà quản trị là làm thế nào để đạt được mục tiêu của tổ chức cân bằng và thông qua người khác. Đây chính là chức năng lãnh đạo. Khi các quản trị viên khích lệ các nhân viên cấp dưới của mình, tạo ảnh hưởng đến từng cá nhân hay tập thể lúc họ làm...

   34 p mku 29/03/2012 336 3

 • Bài tập giải tích mạng có lời giải

  Bài tập giải tích mạng có lời giải

  Dưới đây là một số bài tập mô phỏng giải tích mạng chi tiết, cụ thể từng linh kiện, thư viện gắp linh kiện.Cách lưu file, mở file đã có sẵn. Ứng dụng cho mạch ddienj mô phỏng các quá trình, dòng điện, mô men, điện áp....giúp sinh viên dễ hình dung hơn

   23 p mku 24/05/2012 331 1

 • Tiểu luận "Ý thức và vai trò của tri thức trong đời sống xã hội"

  Tiểu luận "Ý thức và vai trò của tri thức trong đời sống xã hội"

  Ý thức là một trong hai phạm trù thuộc vấn đề cơ bản của triết học. Nó là hình thức cao của sự phản ánh của thực tại khách quan, hình thức mà riêng con người mới có. ý thức của con người là cơ năng của cái “ khối vật chất đặc biệt phức tạm mà người ta gọi là bộ óc con người” (theo LêNin). Tác động của ý thức xã hội đối với con...

   26 p mku 07/07/2012 308 1

 • Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các công ty kiểm toán Việt Nam

  Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các công ty kiểm toán Việt Nam

  Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các công ty kiểm toán Việt Nam nhằm trình bày các quan điểm về năng lực cạnh tranh và các yếu tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, thực trạng về năng lực cạnh tranh của các công ty kiểm toán Việt Nam, những đánh giá chung về năng lực cạnh tranh của các công ty này,...

   87 p mku 15/07/2014 295 4

 • NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM NƯỚC GIẢI KHÁT CHANH DÂY LÊN MEN

  NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM NƯỚC GIẢI KHÁT CHANH DÂY LÊN MEN

  Nước giải khát lên men từ chanh dây là một sản phẩm hoàn toàn tự nhiên, không sử dụng chất bảo quản, không màu thực phẩm, phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện tại. Đây là sản phẩm rất tốt cho sức khỏe nếu uống điều độ. Tuy nhiên, hiện nay việc chế biến trái cây để tạo ra loại nước giải khát lên men có độ cồn thấp còn rất ít. Do...

   74 p mku 01/10/2012 286 5

Hướng dẫn khai thác thư viện số