• QUAN HỆ GIỮA CÁC NƯỚC LỚN SAU CHIẾN TRANH LẠNH

  QUAN HỆ GIỮA CÁC NƯỚC LỚN SAU CHIẾN TRANH LẠNH

  hòa bình thế giới được củng cố, nguy cơ chiến tranh thế giới bị đẩy lùi rõ rệt, nhưng hòa bình ở nhiều khu vực bị đe dọa, thậm chí ở nhiều nơi xung đột quân sự, nội chiến diễn ra ác liệt. Đó là các mâu thuẫn về sắc tộc, tôn giáo, tranh chấp lãnh thổ... vốn bị che đậy dưới thời chiến tranh lạnh nay bộc lộ thành xung đột gay gắt....

   34 p mku 25/01/2013 327 1

 • BÀI 5: SỰ CHUYỂN HOÁ CỦA GLUCID TRONG QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THỰC

  BÀI 5: SỰ CHUYỂN HOÁ CỦA GLUCID TRONG QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THỰC

   Lượng glucid trong các nguyên liệu thực vật và động vật rất khác nhau.  Trong thực vật, glucid là thành phần chủ yếu, chiếm tới 85-90% trọng lượng chất khô  Đường và tinh bột được chứa bên trong các tế bào còn non, còn ở thành tế bào thì có các polysaccharid như cellulose, hemicellulose, protopectin...  Trong các thực phẩm động vật, thường...

   28 p mku 23/04/2013 337 1

 • Tổng quan du lịch và lưu trú du lịch

  Tổng quan du lịch và lưu trú du lịch

  Nội dung chính của môn học Chương 1 : Khái quát về hoạt động du lịch Chương 2: Động cơ du lịch và các điều kiện phát triển Chương 3 : Tính thời vụ trong du lịch Chương 4 : Mối tương tác giữa du lịch và các lĩnh vực khác Chương 5 : Tổng quan về kinh tế du lịch Chương 6 : Cơ sở vật chất kỹ thuật và lao động trong du lịch Chương 7 : Tổ chức và...

   80 p mku 07/07/2012 327 1

 • Bài thuyết trình Ảnh hưởng của chế độ xử lý khi sản xuất và thời gian ủ rượu đối với hàm lượng hợp chất phenol trong rượu vang vranec

  Bài thuyết trình Ảnh hưởng của chế độ xử lý khi sản xuất và thời gian ủ rượu đối với hàm lượng hợp chất phenol trong rượu vang vranec

  'Bài thuyết trình Ảnh hưởng của chế độ xử lý khi sản xuất và thời gian ủ rượu đối với hàm lượng hợp chất phenol trong rượu vang vranec' trình bày các nội dung chính như: Giới thiệu rượu vang vranec, các hợp chất phenol có vai trò quan trọng trong rượu vang, nguyên liệu và phương pháp quy trình sản xuất và bố trí thí nghiệm,...

   34 p mku 20/05/2021 62 0

 • Bài thuyết trình Luật phá sản

  Bài thuyết trình Luật phá sản

  Đề tài Luật phá sản nhằm nêu tổng quan về luật phá sản, quá trình xây dựng luật phá sản, giới thiệu luật phá sản 2004, so sánh phá sản và giải thể, nhận xét và đánh giá luật phá sản từ đó rút ra kết luận.

   56 p mku 19/05/2021 49 0

 • Bài giảng Luật kinh doanh: Hợp đồng thương mại

  Bài giảng Luật kinh doanh: Hợp đồng thương mại

  'Bài giảng Luật kinh doanh: Hợp đồng thương mại' được biên soạn với mục tiêu cung cấp cho người học những kiến thức về khái niệm, đặc điểm hợp đồng thương mại; ký kết, nội dung hợp đồng và các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ; các biện pháp chế tài và các trường hợp miễn trách nhiệm; hợp đồng vô hiệu; thời hạn khiếu nại...

   52 p mku 20/05/2021 27 0

 • Bài thuyết trình Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại bằng thủ tục trọng tài

  Bài thuyết trình Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại bằng thủ tục trọng tài

  'Bài thuyết trình Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại bằng thủ tục trọng tài' trình bày về sự cần thiết của ban hành luật trọng tài thương mại, trung tâm trọng tài, trình tự tố tụng trọng tài. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

   55 p mku 20/05/2021 56 0

 • Bài thuyết trình Xây dựng công nghệ và nguyên lý làm việc, két cấu của máy, thiết bị trong dây chuyền chế biến rượu vang nho đỏ tại Ninh Thuận

  Bài thuyết trình Xây dựng công nghệ và nguyên lý làm việc, két cấu của máy, thiết bị trong dây chuyền chế biến rượu vang nho đỏ tại Ninh Thuận

  'Bài thuyết trình Xây dựng công nghệ và nguyên lý làm việc, két cấu của máy, thiết bị trong dây chuyền chế biến rượu vang nho đỏ tại Ninh Thuận' gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Giới thiệu chung, giới thiệu về rượu vang, quy trình công nghệ, máy móc và thiết bị sử dụng trong sản xuất rượu vang.

   27 p mku 20/05/2021 50 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số