• Bài giảng Vệ sinh an toàn thực phẩm: Chương 6 - Trần Thị Mai Anh

  Bài giảng Vệ sinh an toàn thực phẩm: Chương 6 - Trần Thị Mai Anh

  Bài giảng "Vệ sinh an toàn thực phẩm - Chương 6: Ngộ độc thực phẩm và các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm" cung cấp cho người học các kiến thức: Ngộ độc thực phẩm, các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, các biện pháp xử lý khi có ngộ độc thực phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p mku 29/01/2019 6 0

 • Bài giảng Vệ sinh an toàn thực phẩm: Chương 5 - Trần Thị Mai Anh

  Bài giảng Vệ sinh an toàn thực phẩm: Chương 5 - Trần Thị Mai Anh

  Bài giảng "Vệ sinh an toàn thực phẩm - Chương 5: Sự ô nhiễm thực phẩm do tác nhân vật lý" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về sự ô nhiễm vật lý, các tác nhân vật lý nhiễm vào thực phẩm, những nguyên nhân gây ô nhiễm vật lý. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   4 p mku 29/01/2019 5 0

 • Bài giảng Vệ sinh an toàn thực phẩm: Chương 1 - Trần Thị Mai Anh

  Bài giảng Vệ sinh an toàn thực phẩm: Chương 1 - Trần Thị Mai Anh

  Bài giảng "Vệ sinh an toàn thực phẩm - Chương 1: Một số khái niệm chung" cung cấp cho người học các khái niệm về vệ sinh an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm, nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   9 p mku 29/01/2019 4 0

 • Bài giảng Vệ sinh an toàn thực phẩm: Chương 4 - Trần Thị Mai Anh

  Bài giảng Vệ sinh an toàn thực phẩm: Chương 4 - Trần Thị Mai Anh

  Bài giảng "Vệ sinh an toàn thực phẩm - Chương 4: Ngộ độc thực phẩm do hóa chất" cung cấp cho người học các kiến thức: Ngộ độc do nguyên liệu chứa chất độc, các kiểu phản ứng oxy hóa Lipid trong thực phẩm, sự hấp thu chì vào cơ thể,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   45 p mku 29/01/2019 4 0

 • Bài giảng Vệ sinh an toàn thực phẩm: Chương 2 - Trần Thị Mai Anh

  Bài giảng Vệ sinh an toàn thực phẩm: Chương 2 - Trần Thị Mai Anh

  Bài giảng "Vệ sinh an toàn thực phẩm - Chương 2: Các nguồn ô nhiễm từ môi trường trong xí nghiệp thực phẩm" cung cấp cho người học các kiến thức: Sự ô nhiễm môi trường không khí, chất lượng nước thô, thành phần các chất gây nhiễm bẩn cho nước, nước thải làm ô nhiễm môi trường... Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p mku 29/01/2019 4 0

 • Bài giảng Vệ sinh an toàn thực phẩm: Chương 3 - Trần Thị Mai Anh

  Bài giảng Vệ sinh an toàn thực phẩm: Chương 3 - Trần Thị Mai Anh

  Bài giảng "Vệ sinh an toàn thực phẩm - Chương 3: Ngộ độc thực phẩm do tác nhân sinh học" cung cấp cho người học các kiến thức: Ngộ độc thực phẩm, các con đường lây nhiễm vsv vào thực phẩm, các vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm, các nấm mốc gây ngộ độc thực phẩm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p mku 29/01/2019 4 0

 • Bài giảng Thương phẩm học hàng thực phẩm: Phần 4 - TS. Đàm Sao Mai

  Bài giảng Thương phẩm học hàng thực phẩm: Phần 4 - TS. Đàm Sao Mai

  Phần 4 của bài giảng Thương phẩm học hàng thực phẩm trình bày về đặc điểm, tính chất cũng như cách bảo quản của một số loại lương thực như gạo, bột mì, mì sợi; trình bày thành phần hóa học, phân loại, cách lựa chọn cũng như cách bảo quản rau quả;... Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p mku 27/12/2018 16 0

 • Bài giảng Thương phẩm học hàng thực phẩm: Phần 1 - TS. Đàm Sao Mai

  Bài giảng Thương phẩm học hàng thực phẩm: Phần 1 - TS. Đàm Sao Mai

  Bài giảng Thương phẩm học hàng thực phẩm - Phần 1 trình bày một số nội dung đại cương về hàng thương phẩm như: Thành phần hóa học của thực phẩm (protein, glucid, lipid, axit hữu cơ, vitamin,...), tính chất của hàng thực phẩm, chất lượng và kiểm tra chất lượng hàng thực phẩm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p mku 27/12/2018 11 0

 • Bài giảng Thương phẩm học hàng thực phẩm: Phần 5 - TS. Đàm Sao Mai

  Bài giảng Thương phẩm học hàng thực phẩm: Phần 5 - TS. Đàm Sao Mai

  Phần 5 của bài giảng Thương phẩm học hàng thực phẩm giới thiệu về trứng gia cầm với các nội dung sau đây: Cấu tạo và thành phần hóa học của trứng, vỏ trứng, lòng trắng trứng, lòng đỏ trứng; những hiện tượng hư hỏng của trứng; bảo quản trứng;... Mời các bạn cùng tham khảo.

   3 p mku 27/12/2018 14 0

 • Bài giảng Thương phẩm học hàng thực phẩm: Phần mở đầu - TS. Đàm Sao Mai

  Bài giảng Thương phẩm học hàng thực phẩm: Phần mở đầu - TS. Đàm Sao Mai

  Nội dung của bài giảng trong phần mở đầu này giới thiệu chung về học phần Thương phẩm học hàng thực phẩm". Mục tiêu của học phần này nhằm giúp sinh viên hiểu được đối tượng và nội dung nghiên cứu của môn học; hiểu được các nhóm hàng thực phẩm dùng làm nguyên liệu chính trong quá trình chế biến thức ăn, đồ uống; nắm được kết cấu...

   6 p mku 27/12/2018 10 0

 • Bài giảng Thương phẩm học hàng thực phẩm: Phần 3 - TS. Đàm Sao Mai

  Bài giảng Thương phẩm học hàng thực phẩm: Phần 3 - TS. Đàm Sao Mai

  Phần 3 của bài giảng Thương phẩm học hàng thực phẩm cung cấp cho người học những kiến thức về cá và thủy hải sản, giúp người học biết được thành phần hóa học và dinh dưỡng của cá; các yêu cầu về chất lượng và bảo quản của các loại tôm, cua, mực;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các

   5 p mku 27/12/2018 15 0

 • Bài giảng Thương phẩm học hàng thực phẩm: Phần 6 - TS. Đàm Sao Mai

  Bài giảng Thương phẩm học hàng thực phẩm: Phần 6 - TS. Đàm Sao Mai

  Bài giảng Thương phẩm học hàng thực phẩm - Phần 6 giới thiệu về sữa và các chất béo thực phẩm. Trong bài giảng này trình bày các nội dung sau: Sữa và các sản phẩm chế biến, thành phần hóa học của sữa, tính chất của sữa, các quá trình biến đổi của sữa, bảo quản sữa,...

   4 p mku 27/12/2018 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số