• Bài giảng Vệ sinh an toàn thực phẩm: Chương 4 - ThS. Phạm Hồng Hiếu

  Bài giảng Vệ sinh an toàn thực phẩm: Chương 4 - ThS. Phạm Hồng Hiếu

  Chương 4 giúp người học hiểu được các khái niệm về ô nhiễm thực phẩm do hóa chất; hiểu được các chất độc có sẵn trong nguyên liệu thực phẩm và các chất độc sinh ra trong quá trình chế biến và bảo quản thực phẩm; biết được ô nhiễm do các hóa chất gây độc từ bên ngoài (Kim loại nặng, phụ gia, hóa chất bảo vệ thực vật, quá trình chăn...

   21 p mku 25/03/2017 3 0

 • Bài giảng Vệ sinh an toàn thực phẩm: Chương 3 - ThS. Phạm Hồng Hiếu

  Bài giảng Vệ sinh an toàn thực phẩm: Chương 3 - ThS. Phạm Hồng Hiếu

  Chương 3 trình bày về ô nhiễm thực phẩm do tác nhân sinh học. Trong chương này sẽ giới thiệu khái niệm về ô nhiễm thực phẩm do tác nhân sinh học, giới thiệu một số vi sinh vật, một số thực phẩm hay bị nhiễm vi sinh vật, nguyên nhân gây ô nhiễm thực phẩm,...và một số nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p mku 25/03/2017 0 0

 • Bài giảng Vệ sinh an toàn thực phẩm: Chương 2 - ThS. Phạm Hồng Hiếu

  Bài giảng Vệ sinh an toàn thực phẩm: Chương 2 - ThS. Phạm Hồng Hiếu

  Chương 2 của bài giảng Vệ sinh an toàn thực phẩm trình bày về các nguồn ô nhiễm từ môi trường trong xí nghiệp thực phẩm. Nội dung trong chương 2 gồm có: Sự ô nhiễm môi trường không khí, sự ô nhiễm môi trường nước, sự ô nhiễm môi trường đất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p mku 25/03/2017 1 0

 • Bài giảng Vệ sinh an toàn thực phẩm: Chương 6 - ThS. Phạm Hồng Hiếu

  Bài giảng Vệ sinh an toàn thực phẩm: Chương 6 - ThS. Phạm Hồng Hiếu

  Chương 6 của bài giảng Vệ sinh an toàn thực phẩm trình bày về ngộ độc thực phẩm và các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Chương này cung cấp cho người học các khái niệm về ngộ độc, ảnh hưởng của ngộ độc đến vấn đề kinh tế xã hội, các yếu tố ảnh hưởng tới mức độ ngộ độc, ngộ độc thực phẩm (Vi khuẩn, virus, ký...

   13 p mku 25/03/2017 1 0

 • Bài giảng Vệ sinh an toàn thực phẩm: Chương 1 - ThS. Phạm Hồng Hiếu

  Bài giảng Vệ sinh an toàn thực phẩm: Chương 1 - ThS. Phạm Hồng Hiếu

  Bài giảng Vệ sinh an toàn thực phẩm chương 1 trình bày các nội dung: Một số khái niệm về vệ sinh an toàn thực phẩm, các tác nhân chính gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm, các tác hại của thực phẩm bị ô nhiễm đến con người, Hiện trạng về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, hậu quả của việc ngộ độc thực phẩm đến kinh tế và xã hội. Mời...

   6 p mku 25/03/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng: Bài 6 - GS. TS. Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng: Bài 6 - GS. TS. Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng - Bài 6: Quản trị rủi ro thanh khoản trong kinh doanh ngân hàng. Chương này trình bày 2 nội dung chính, đó là khái quát rủi ro thanh khoản và các biện pháp quản lý thanh khoản. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   23 p mku 25/03/2017 0 0

 • Bài giảng Lãi suất và đo lường lãi suất - GS. TS. Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng Lãi suất và đo lường lãi suất - GS. TS. Nguyễn Văn Tiến

  Lãi suất là một biến số kinh tế phức tạp, vừa là chi phí đầu vào đối với khoản vay, vừa là thu nhập đối với khoản cho vay. Chính vì vậy, lãi suất đã trở thành nhân tố quan trọng trong việc xem xét đánh giá hiệu quả của các hợp đồng tài chính và các dự án đầu tư. Bài này sẽ tập trung nghiên cứu các phép đo lãi suất và ý nghĩa của chúng...

   56 p mku 25/03/2017 1 0

 • Bài giảng Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng: Bài 1 - GS. TS. Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng: Bài 1 - GS. TS. Nguyễn Văn Tiến

  Bài 1 "Nguyên lý quản trị ngân hàng thương mại" trình bày những nội dung chính sau: Bảng cân đối tài sản ngân hàng, các nguyên lý hoạt động của ngân hàng, nguyên lý quản trị ngân hàng thương mại,... Mời các bạn tham khảo tài liệu này để hiểu rõ hơn chi tiết bài giảng.

   38 p mku 25/03/2017 1 0

 • Bài giảng Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng: Bài 3 - GS. TS. Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng: Bài 3 - GS. TS. Nguyễn Văn Tiến

  Bài 3 - Lượng hóa rủi ro lãi suất trong kinh doanh ngân hàng. Nội dung chính trong chương này gồm có: Các rủi ro do tài sản nợ, rủi ro do tài sản có, mô hình định giá lại, mô hình thời lượng. Mời các bạn sinh viên tham khảo để giúp ích cho việc giảng dạy và học tập.

   58 p mku 25/03/2017 1 0

 • Bài giảng Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng: Bài 4 - GS. TS. Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng: Bài 4 - GS. TS. Nguyễn Văn Tiến

  Bài 4 - Công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro lãi suất. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Sử dụng hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng quyền chọn - options, swap lãi suất. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   45 p mku 25/03/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng: Bài 5 - GS. TS. Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng: Bài 5 - GS. TS. Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng - Bài 5: Quản trị rủi ro tỷ giá trong kinh doanh ngân hàng. Nội dung chính trong bài gồm có: Khái quát về rủi ro tỷ giá, đo lường và đánh giá rủi ro tỷ giá, phương pháp phòng ngừa nội bảng, phương pháp phòng ngừa ngoại bảng. Mời tham khảo.

   48 p mku 25/03/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng: Bài 2 - GS. TS. Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng: Bài 2 - GS. TS. Nguyễn Văn Tiến

  Bài 2 - Quản trị rủi ro tín dụng trong kinh doanh ngân hàng. Bài này gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm rủi ro tín dụng, nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng, phân tích tín dụng, phân tích định lượng, mô hình cấu trúc kỳ hạn rủi ro tín dụng. Mời các bạn tham khảo.

   85 p mku 25/03/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số