• Bài giảng Lập trình C cơ bản - ThS. Trương Đình Tú

  Bài giảng Lập trình C cơ bản - ThS. Trương Đình Tú

  Bài giảng Lập trình C cơ bản nhằm giúp học viên hiểu và vận dụng các kiến thức kĩ năng cơ bản về ngôn ngữ lập trình C, một số thao tác cơ bản của trình soạn thảo C, cách lập trình trên C, tiếp nhận một số lệnh đơn giản thông qua ví dụ, nắm bắt được một số kỹ năng cơ bản.

   81 p mku 15/07/2014 140 2

 • Bài giảng Tổng quan về Linux - Chương 12: Linux Programing

  Bài giảng Tổng quan về Linux - Chương 12: Linux Programing

  Bài giảng Tổng quan về Linux - Chương 12: Linux Programing, trình bày các kiến thức về system calls, system call parameters, system calls không có trong Linux,... Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành CNTT.

   33 p mku 15/07/2014 169 1

 • Bài giảng Tổng quan về Linux - Chương 10: Sendmail

  Bài giảng Tổng quan về Linux - Chương 10: Sendmail

  Bài giảng Tổng quan về Linux - Chương 10: Sendmail, trình bày các kiến thức: giới thiệu MUAs, MTAs and MDAs, cấu trúc của một Email Message, SMTP và the Message Envelope,... Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành CNTT.

   52 p mku 15/07/2014 154 1

 • Bài giảng Tổng quan về Linux - Chương 11: File System Security

  Bài giảng Tổng quan về Linux - Chương 11: File System Security

  Bài giảng Tổng quan về Linux - Chương 11: File System Security, trình bày các kiến thức về hệ thống tập tin của Unix, các thư mục quan trọng của Unix, quyền và sở hữu tập tin và thư mục của Unix,... Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành CNTT.

   48 p mku 15/07/2014 142 1

 • Bài giảng Tổng quan về Internet - ThS. Nguyễn Khắc Quốc

  Bài giảng Tổng quan về Internet - ThS. Nguyễn Khắc Quốc

  Bài giảng Tổng quan về Internet nêu khái niệm Internet, làm thế nào để kết nối vào Internet, World wide web, Search engine, Email,Instant messenger, Internet Phone,… thương mại điện tử, virus máy tính và sử dụng Internet phục vụ học tập.

   27 p mku 15/07/2014 142 2

 • Bài giảng Cấu trúc máy tính - ThS. Nguyễn Khắc Quốc

  Bài giảng Cấu trúc máy tính - ThS. Nguyễn Khắc Quốc

  Nội dung chính của bài giảng Cấu trúc máy tính trình bày về khái niệm máy tính, mô hình cấu trúc cơ bản của máy tính, Central processing unit, Computer memory, Computer bus, Peripheral devices và Software...bài giảng trình bày khoa học và súc tích giúp các bạn tiếp thu nhanh cấu trúc máy tính cơ bản.

   27 p mku 15/07/2014 174 2

 • Bài giảng Một số vấn đề khác trong Microsoft Word - ThS. Nguyễn Khắc Quốc

  Bài giảng Một số vấn đề khác trong Microsoft Word - ThS. Nguyễn Khắc Quốc

  Bài giảng Một số vấn đề khác trong Microsoft Word nêu một số vấn đề khác với Word như: chèn ký hiệu (symbol), chèn công thức (equation), tab stop. Đề mục (Bullet and numbering), chèn dấu ngắt trang (page break), header/Footer, vẽ hình/chèn ảnh (drawing, insert picture), viết chữ nghệ thuật (wordart), đánh số trang (page numbering), in ấn (print).

   15 p mku 15/07/2014 179 1

 • Bài giảng Định dạng văn bản trong Microsoft Word (formating) - ThS. Nguyễn Khắc Quốc

  Bài giảng Định dạng văn bản trong Microsoft Word (formating) - ThS. Nguyễn Khắc Quốc

  Bài giảng Định dạng văn bản trong Microsoft Word (formating) trình bày về những kiến thức chính: định dạng chữ, định dạng đoạn văn bản, sử dụng thanh công cụ định dạng và định dạng trang giấy...tài liệu hay và thiết thực dành cho các bạn đang học tin học văn phòng.

   12 p mku 15/07/2014 167 2

 • Bài giảng Kẻ bảng với Micorosoft Word - ThS. Nguyễn Khắc Quốc

  Bài giảng Kẻ bảng với Micorosoft Word - ThS. Nguyễn Khắc Quốc

  Bài giảng Kẻ bảng với Micorosoft Word nhằm trình bày về bảng trong Microsoft Word, chèn bảng vào văn bản Microsoft Word, một số thao tác với bảng...mời các bạn cùng tìm hiểu tài liệu để củng cố và nâng cao kiến thức về tin học văn phòng.

   16 p mku 15/07/2014 133 1

 • Bài giảng Máy tính và biểu diễn thông tin trong máy tính - ThS. Nguyễn Khắc Quốc

  Bài giảng Máy tính và biểu diễn thông tin trong máy tính - ThS. Nguyễn Khắc Quốc

  Bài giảng Máy tính và biểu diễn thông tin trong máy tính trình bày về thông tin và tin học, lịch sử máy tính , phân loại máy tính, các hệ đếm, biểu diễn thông tin trong máy tính, đại số logic và cuối cùng là bài tập thực hành về biểu diễn thông tin trong máy tính.

   44 p mku 15/07/2014 154 2

 • Bài giảng Hệ điều hành Windows - ThS. Nguyễn Khắc Quốc

  Bài giảng Hệ điều hành Windows - ThS. Nguyễn Khắc Quốc

  Bài giảng Hệ điều hành Windows nêu khái niệm hệ điều hành, phân loại hệ điều hành, làm quen với Microsoft Windows XP, vị trí của hệ điều hành trong hệ thống, một số hệ điều hành thông dụng hiện nay...tài liệu hữu ích dành cho học viên đang học nhập môn công nghệ thông tin.

   45 p mku 15/07/2014 135 2

 • Bài giảng Đại cương Công nghệ thông tin và truyền thông - ThS. GV. Phạm Quang Quyền

  Bài giảng Đại cương Công nghệ thông tin và truyền thông - ThS. GV. Phạm Quang Quyền

  Bài giảng Đại cương Công nghệ thông tin và truyền thông gồm 3 chương. Nội dung bài giảng trình bày các vấn để như tổng quan về công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng của công nghệ thông tin, các dịch vụ của công nghệ thông tin. Mời bạn đọc tham khảo.

   118 p mku 15/07/2014 162 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số