• Đề tài tình yêu trong thơ Việt Nam 1975-1985

  Đề tài tình yêu trong thơ Việt Nam 1975-1985

  Tình yêu là đề tài muôn thuở của văn chương, đặc biệt là thơ ca. Nó trở thành tiêu điểm tình cảm - thẩm mỹ bất tận cho các thi sĩ. Cuộc sống có bao nhiêu gam màu thì tình yêu có bấy nhiêu cung bậc và sắc điệu. Thơ Việt Nam sau năm 1975 có nhu cầu quan tâm nhiều hơn vào đề tài tình yêu, thể hiện tiếng nói giao hòa, yêu thương và dâng hiến thành...

   14 p mku 23/09/2023 5 0

 • Đặc trưng thi pháp không gian trong truyện ngắn Bình Nguyên Lộc

  Đặc trưng thi pháp không gian trong truyện ngắn Bình Nguyên Lộc

  Bài viết Đặc trưng thi pháp không gian trong truyện ngắn Bình Nguyên Lộc trình bày những đặc trưng về thi pháp không gian trong truyện ngắn Bình Nguyên Lộc; Phạm vi khảo sát thống kê những đặc trưng về thi pháp không gian trong truyện ngắn Bình Nguyên Lộc.

   6 p mku 23/09/2023 6 0

 • Phong tục của người Việt vùng Tây Nam Bộ qua truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư

  Phong tục của người Việt vùng Tây Nam Bộ qua truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư

  Bài viết sử dụng phương pháp thống kê – phân loại và phương pháp phân tích – tổng hợp để tìm hiểu những biểu hiện phong tục của người Việt vùng Tây Nam Bộ qua truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư, góp phần phác họa đời sống tinh thần của cư dân Việt trong quá trình sinh tồn trên vùng đất mới.

   5 p mku 23/09/2023 5 0

 • Chính sách biên viễn của triều Nguyễn nhìn từ tác phẩm “Hưng Hóa ký lược” của Phạm Thận Duật

  Chính sách biên viễn của triều Nguyễn nhìn từ tác phẩm “Hưng Hóa ký lược” của Phạm Thận Duật

  Kế thừa kinh nghiệm và di sản của các triều đại trước, đến thời Nguyễn (1802-1945) triều đình Huế luôn quan tâm đến việc quản lý các vùng biên viễn, trong đó có Hưng Hóa, vùng biên cương phía Tây Bắc, có vị trí địa - chiến lược trọng yếu của đất nước. Bài vết tập trung làm rõ bối cảnh ra đời, cách thức tiếp cận, nội dung cơ bản,......

   14 p mku 23/09/2023 3 0

 • Văn hóa ứng xử với xã hội trong truyện cổ tích Nam Trung Bộ

  Văn hóa ứng xử với xã hội trong truyện cổ tích Nam Trung Bộ

  Nam Trung Bộ là mảnh đất mới của người Việt trên con đường Nam tiến. Kho tàng truyện cổ tích của người dân vùng đất này là nơi lưu giữ hiện thực đời sống xã hội với nhiều mối quan hệ trong thời kỳ có sự phân chia giai cấp. Từ những mẩu chuyện cổ tích, chúng ta có thể tìm hiểu lối sống, cách ứng xử của người xưa. Qua đó, khám phá...

   6 p mku 23/09/2023 2 0

 • Môi trường nông thôn trong truyện ngắn Nguyễn Thị Việt Hà nhìn từ phê bình sinh thái

  Môi trường nông thôn trong truyện ngắn Nguyễn Thị Việt Hà nhìn từ phê bình sinh thái

  Lý thuyết phê bình sinh thái đối lập hoàn toàn với phê bình truyền thống, nghĩa là lấy Trái Đất làm trung tâm luận chứ con người không phải trung tâm luận. Ứng dụng lý thuyết phê bình sinh thái để nghiên cứu truyện ngắn của Nguyễn Thị Việt Hà ở phương diện nội dung và nghệ thuật là cách tiếp cận mới mẻ, từ đây nhận ra được mối quan hệ...

   13 p mku 23/09/2023 3 0

 • Cải thiện tốc độ tính toán ma trận cơ sở cho bài toán visual odometry

  Cải thiện tốc độ tính toán ma trận cơ sở cho bài toán visual odometry

  Bài viết "Cải thiện tốc độ tính toán ma trận cơ sở cho bài toán visual odometry" đề xuất một phương án cải thiện tốc độ tính toán ma trận cơ sở (essential matrix) bằng cách lựa chọn số lượng nghiệm thông qua so sánh với vector cơ sở của hai frame ảnh liền trước. Phương pháp đề xuất được đánh giá trên tập dữ liệu mở KITTI cho xe tự hành chỉ...

   5 p mku 23/09/2023 3 0

 • Các đặc trưng của PC2 − môđun

  Các đặc trưng của PC2 − môđun

  Bài viết Các đặc trưng của PC2 − môđun đưa ra một số đặc trưng của môđun thỏa mãn điều kiện PC2 , còn gọi là PC2 - môđun. Tác giả cũng đã chỉ ra rằng mỗi môđun thỏa mãn điều kiện C2 thì thỏa mãn điều kiện PC2 và mỗi môđun thỏa mãn điều kiện PC2 cũng thỏa mãn điều kiện C3.

   5 p mku 23/09/2023 3 0

 • Ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá định hướng phát triển năng lực toán học

  Ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá định hướng phát triển năng lực toán học

  Bài viết này nhằm tìm hiểu về một số xu thế ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào quá trình đánh giá định hướng phát triển năng lực toán học. Các tác giả cũng phân tích những chuyển dịch căn bản từ đánh giá (ĐG) kiến thức, kĩ năng sang ĐG theo định hướng năng lực toán học (NLTH) như một định hướng thực hiện ĐG trong dạy học môn Toán.

   21 p mku 23/09/2023 3 0

 • Lý thuyết kiến tạo và việc áp dụng vào quá trình dạy học toán ở trường đại học

  Lý thuyết kiến tạo và việc áp dụng vào quá trình dạy học toán ở trường đại học

  Bài viết Lý thuyết kiến tạo và việc áp dụng vào quá trình dạy học toán ở trường đại học trình bày các nội dung chính sau: Sơ lược về lý thuyết kiến tạo; Quan điểm kiến tạo trong dạy học; Vị trí, vai trò của người dạy và người học trong LTKT; Đề xuất một vài biện pháp sư phạm nhằm vận dụng LTKT vào dạy học.

   5 p mku 23/09/2023 3 0

 • Xây dựng tiêu chuẩn góc bé nhất trong đánh giá sai số và tốc độ hội tụ của phần tử tam giác trong phân tích chất lượng lưới phần tử hữu hạn

  Xây dựng tiêu chuẩn góc bé nhất trong đánh giá sai số và tốc độ hội tụ của phần tử tam giác trong phân tích chất lượng lưới phần tử hữu hạn

  Bài viết trình bày việc xây dựng tiêu chuẩn góc bé nhất trong đánh giá sai số và tốc độ hội tụ của phần tử tam giác trong phân tích chất lượng lưới phần tử hữu hạn. Trong nghiên cứu này, một thủ tục làm mịn thích nghi kiểu p với một tiêu chí đánh giá theo chỉ thị sai số trong chuẩn năng lượng dựa trên tiêu chuẩn góc bé nhất đã được...

   5 p mku 23/09/2023 5 0

 • Tính đặt đúng của bài toán biên cho phương trình khuếch tán không cổ điển với hệ số phụ thuộc thời gian

  Tính đặt đúng của bài toán biên cho phương trình khuếch tán không cổ điển với hệ số phụ thuộc thời gian

  Bài viết Tính đặt đúng của bài toán biên cho phương trình khuếch tán không cổ điển với hệ số phụ thuộc thời gian trình bày kết quả về tính đặt đúng của bài toán biên Dirichlet cho phương trình khuếch tán không cổ điển với hệ số phụ thuộc thời gian. Cụ thể, sử dụng phương pháp xấp xỉ Galerkin, chúng tôi chứng minh sự tồn tại của nghiệm...

   9 p mku 23/09/2023 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=mku