• Bài giảng Lý thuyết & thiết kế tổ chức: Chương 1 - Tổ chức & lý thuyết tổ chức

  Bài giảng Lý thuyết & thiết kế tổ chức: Chương 1 - Tổ chức & lý thuyết tổ chức

  Bài giảng Lý thuyết & thiết kế tổ chức: Chương 1 - Tổ chức & lý thuyết tổ chức cung cấp cho các bạn những khái niệm về tổ chức; các khía cạnh của tổ chức; tổ chức dưới góc nhìn cấu trúc; tầm quan trọng của tổ chức; hệ thống mở và hệ thống đóng; tổ chức dưới góc nhìn hệ thống; quan điểm tiếp cận tổ chức;... Mời các bạn tham khảo.

   18 p mku 23/12/2016 3 0

 • Bài giảng Lý thuyết & thiết kế tổ chức: Chương 4 - Công nghệ & thiết kế tổ chức

  Bài giảng Lý thuyết & thiết kế tổ chức: Chương 4 - Công nghệ & thiết kế tổ chức

  Bài giảng Lý thuyết & thiết kế tổ chức: Chương 4 - Công nghệ & thiết kế tổ chức giới thiệu tới các bạn những nội dung về cấu trúc tổ chức & công nghệ; AMT & cấu trúc tổ chức; cấu trúc trong chế tạo hàng loạt & CN chế tạo tiên tiến; đặc điểm tổ chức DV & chế tạo và một số nội dung khác.

   22 p mku 23/12/2016 1 0

 • Bài giảng Lý thuyết & thiết kế tổ chức: Chương 2 - Quản trị chiến lược & hiệu quả tổ chức

  Bài giảng Lý thuyết & thiết kế tổ chức: Chương 2 - Quản trị chiến lược & hiệu quả tổ chức

  Bài giảng Lý thuyết & thiết kế tổ chức: Chương 2 - Quản trị chiến lược & hiệu quả tổ chức trình bày về vai trò định hướng chiến lược; con đường hình thành chiến lược; thiết kế tổ chức; những mục tiêu tổ chức; các kiểu chiến lược; tính hữu hiệu của tổ chức; các cách tiếp cận hữu hiệu truyền thống và hiện đại.

   18 p mku 23/12/2016 4 0

 • Bài giảng Lý thuyết & thiết kế tổ chức: Chương 5 - Quy mô & vòng đời tổ chức

  Bài giảng Lý thuyết & thiết kế tổ chức: Chương 5 - Quy mô & vòng đời tổ chức

  Bài giảng Lý thuyết & thiết kế tổ chức: Chương 5 - Quy mô & vòng đời tổ chức bao gồm những nội dung về quy mô tổ chức; hành chính quan liêu & quy mô; đặc điểm “hành chính quan liêu"; cơ sở của quyền hành; quy mô & đặc điểm cấu trúc; chu kỳ sống của tổ chức.

   19 p mku 23/12/2016 3 0

 • Bài giảng Lý thuyết & thiết kế tổ chức: Chương 3 - Môi trường tổ chức

  Bài giảng Lý thuyết & thiết kế tổ chức: Chương 3 - Môi trường tổ chức

  Bài giảng Lý thuyết & thiết kế tổ chức: Chương 3 - Môi trường tổ chức cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái niệm, phạm vi môi trường tổ chức; cấu trúc môi trường tổ chức; tác động của môi trường đến tổ chức; môi trường và nguồn lực; hành động tổ chức;... Mời các bạn tham khảo.

   17 p mku 23/12/2016 3 0

 • Bài giảng Lý thuyết & thiết kế tổ chức: Chương 6 - Văn hóa tổ chức & giá trị đạo đức

  Bài giảng Lý thuyết & thiết kế tổ chức: Chương 6 - Văn hóa tổ chức & giá trị đạo đức

  Bài giảng Lý thuyết & thiết kế tổ chức: Chương 6 - Văn hóa tổ chức & giá trị đạo đức nêu lên khái niệm văn hóa tổ chức; đặc điểm hình thành văn hóa tổ chức; vai trò của văn hóa tổ chức; những khía cạnh của văn hóa; sức mạnh của văn hóa; tạo ra văn hóa; chiến lược & văn hóa; nhà lãnh đạo và văn hóa.

   22 p mku 23/12/2016 2 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 2: Phân loại chi phí (53 trang)

  Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 2: Phân loại chi phí (53 trang)

  Chương 2 trình bày những nội dung liên quan đến phân loại chi phí trong kế toán quản trị. Các nội dung được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm chi phí, chi phí trong kế toán quản trị, các cách phân loại chi phí, phương pháp biểu đồ phân tán,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   53 p mku 22/09/2016 1 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 1: Tổng quan về kế toán quản trị (22 trang)

  Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 1: Tổng quan về kế toán quản trị (22 trang)

  Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 1 giới thiệu tổng quan về kế toán quản trị. Chương này trình bày một số nội dung sau: Đối tượng sử dụng thông tin kế toán, các phân hệ của hệ thống kế toán, kế toán tài chính & kế toán quản trị,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p mku 22/09/2016 3 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 4: Phân tích chi phí – Khối lượng – Lợi nhuận

  Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 4: Phân tích chi phí – Khối lượng – Lợi nhuận

  Chương 4 trình bày những phân tích về chi phí, khối lượng và lợi nhuận. Các nội dung chính được trình bày trong chương gồm: Lợi nhuận góp đơn vị sản phẩm, tỷ lệ lợi nhuận góp , phân tích điểm hòa vốn, phân tích lợi nhuận mục tiêu,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   47 p mku 22/09/2016 4 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 3: Các phương pháp xác định chi phí

  Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 3: Các phương pháp xác định chi phí

  Bài giảng chương 3 trình bày các phương pháp xác định chi phí. Trong chương này người học sẽ tập trung tìm hiểu hai phương pháp xác định chi phí, đó là phương pháp xác định chi phí theo quá trình sản xuất và phương pháp xác định chi phí theo công việc. Mời các bạn cùng tham khảo.

   57 p mku 22/09/2016 2 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 5: Dự toán sản xuất kinh doanh

  Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 5: Dự toán sản xuất kinh doanh

  Chương 5 thảo luận về vấn đề dự toán sản xuất kinh doanh. Chương này trình bày những nội dung như: Lợi ích của lập dự toán, dự toán áp đặt, dự toán có sự tham gia của các đơn vị cơ sở, dự toán tiêu thụ, dự toán sản xuất,...và một số nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   42 p mku 22/09/2016 3 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 3: Các phương pháp xác định chi phí (slide)

  Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 3: Các phương pháp xác định chi phí (slide)

  Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 3: Các phương pháp xác định chi phí. Trong chương này người học sẽ tập trung tìm hiểu hai phương pháp xác định chi phí, đó là phương pháp xác định chi phí theo quá trình sản xuất và phương pháp xác định chi phí theo công việc. Mời các bạn cùng tham khảo.

   78 p mku 19/08/2016 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số